Mẫu giấy xác nhận tạm trú vay ngân hàng

Biểu mẫu xác nhận tam trú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——–

ĐƠN XIN XÁC NHẬN TẠM TRÚ

Kính gửi: Công an phường/xã/thịtrấn………………………………………………..

Tôi tên là:………………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh: ………………………………………………………………………………………………………………………

Số CMND:……………………………………….. Tại Công an:………………….. Cấp ngày:………………………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………………………………………………………..

Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Công an phường/xã/thịtrấn…………………………… xác nhận cho tôi đã tạm trú tại địa này từ ngày………………………………………………. cho đến nay.

Lý do:…………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Xin cám ơn!

Xác nhận của Công an phường/xã/thịtrấn ……………………, ngày……tháng……năm……..
Kính đơn

 

Tải biểu mẫu: don-xin-ubnd-xac-nhan-tam-tru

Chuyên gia tài chính: Hoàng Nam
 

Tôi là một người đam mê viết, và đang làm trong ngành ngân hàng. Với kiến thức của mình, tôi rất vui khi được cộng tác với blog. Từ đây, tôi có cơ hội được tư vấn hỗ trợ miễn phí nhiều khách hàng đang thắc mắc thủ tục và có nhu cầu vay vốn ngân hàng.